ANBI

Algemene informatie

Wat is en wat doet de Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur?

De Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur is op particulier initiatief in 2005 opgericht om inwoners van Bodegraven vanaf 65 jaar tegen minimale kosten vervoer aan te bieden binnen de gemeentegrens bij gebrek aan voldoende openbaar vervoer. De Stichting beoogt hiermee een sociaal-maatschappelijke functie te vervullen zonder winstoogmerk. Inmiddels heeft de Stichting ruim 150.000 ritten binnen de gemeente Bodegraven verzorgd.

Voor wie zijn onze diensten bestemd?

Deelnemers

Hoe werkt de stichting?

Over ons