Inschrijfformulier


Leest u eerst de toelichting die u hier kunt vinden!
U kunt het formulier hier ook downloaden, invullen en per post versturen: 

Inschrijfformulier deelnemer en incassomachtiging

  Hierbij meldt ondergetekende zich aan als deelnemer van de Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur

  Velden gemerkt met een * moeten ingevuld zijn.
  Huurwoning van Mozaiek Lidnr.:
  (wordt ingevuld door het Meldpunt)
  Aanhef* :      
  Naam* :  
  Adres* :      
  Postcode* :      
  Email* :      
  Geboortedatum* :      
  Gebruikt rollator :        
  Telefoon* :               Mobiel:

  Dit formulier inleveren of opsturen.

  Alarm - of Waarschuwingsadres:

  Aanhef :
  Naam* :
  Telefoon* :  Hiermede, verklaart ondergetekende bekend te zijn met de regels voor het lidmaatschap en geeft hij / zij bovengenoemde stichting toestemming om per kwartaal de verschuldigde contributie (vooraf) af te schrijven van zijn / haar Bankrekening.
  Bankrekeningnummer (gebruik IBAN)


  Handtekening:


  Datum


  Ondergetekende behoudt het recht om binnen 30 werkdagen aan de Bank een opdracht te geven om het afgeschreven bedrag te storneren


  Ter controle vink onderstaande vakje aan: