Over ons

De Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur is inmiddels een bekende verschijning in het gebied Bodegraven van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk*. De vereniging is in 2005 opgericht en heeft de volgende doelstellingen:

* Het gebied betreft Bodegraven tot rotonde Buitenkerk/Kerkweg en tot Wierickerschans aan zowel Noord- als Zuidzijde.

  • Ouderen boven de 65 jaar laten deelnemen aan activiteiten in Bodegraven;
  • Sociale contacten onderhouden met leeftijdsgenoten en deel te laten nemen aan het maatschappelijk verkeer;
  • Zelfstandigheid van ouderen behouden om isolement te voorkomen.
De stichting wil de ouderen hierbij helpen door het aanbieden van aangepast vervoer aan haar leden. Het is een vereniging zonder winstoogmerk en wordt dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers gerealiseerd.De stichting streeft ernaar om vervoer aan te bieden met een zo hoog mogelijke servicegraad en tegen een lage vergoeding. Daarnaast wordt het vervoer mogelijk gemaakt door giften van donateurs, lokale sponsering/reclame door bedrijven, organisaties en instellingen.