ANBI

Over ons

De Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur is inmiddels een bekende verschijning in het gebied Bodegraven van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk*. De vereniging is in 2005 opgericht en heeft de volgende doelstellingen:

* Het gebied betreft Bodegraven tot rotonde Buitenkerk/Kerkweg en tot Wierickerschans aan zowel Noord- als Zuidzijde.

  • Ouderen boven de 65 jaar laten deelnemen aan activiteiten in Bodegraven;
  • Sociale contacten onderhouden met leeftijdsgenoten en deel te laten nemen aan het maatschappelijk verkeer;
  • Zelfstandigheid van ouderen behouden om isolement te voorkomen.
De Stichting wil ouderen hierbij ondersteunen door het aanbieden van aangepast vervoer aan haar leden door de inzet van een grote groep vrijwilligers (chauffeurs, begeleiders en meldpuntmedewerkers). De Stichting streeft ernaar om vervoer aan te bieden met een hoge servicegraad en een lage vergoeding. Dit laatste wordt mogelijk gemaakt door donaties van lokale bedrijven. De Stichting is onafhankelijk van lokale en regionale overheden en kan daarom haar eigen beleid voeren.