Donateurs

De Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur werkt zonder winstoogmerk met vrijwilligers.
Omdat de Stichting niet afhankelijk wil zijn van overheidssubsidies, verkrijgt de Stichting inkomsten uit sponsoring
door reclameruimte op de bus te verkopen en van donateurs die ons werk een warm hart toedragen.
Wilt u ons werk financieel steunen kunt u contact met ons opnemen.

Welke mogelijkheden heeft u als sponsor?

 

Bent u een lokale ondernemer en wilt het werk van de Stichting financieel steunen.
Dan bieden wij u ruimte op onze bus en website om reclame te maken voor uw onderneming.
De kosten zijn afhankelijk van de oppervlakte die u wilt benutten.
Wij werken met een concurrentie beding, wat inhoudt dat er per branche slechts één reclame op de bus wordt gevoerd.