Inschrijfformulier


Leest u eerst de toelichting die u hier kunt vinden!
U kunt het formulier hier ook downloaden, invullen en per post versturen: 

Inschrijfformulier deelnemer en incassomachtiging

  Hierbij meldt ondergetekende zich aan als deelnemer van de Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur

  Velden gemerkt met een * moeten ingevuld zijn.

  Huurwoning van Mozaiek

  Lidnr.:

  (wordt ingevuld door het Meldpunt)

  Aanhef*

  :

   

   

   

  Naam*

  :

   

  Adres*

  :

   

   

   

  Postcode*

  :

   

   

   

  Email*

  :

   

   

   

  Geboortedatum*

  :

   

   

   

  Gebruikt rollator

  :

   

   

   

   

  Telefoon*

  :

                Mobiel:

  Dit formulier inleveren of opsturen.

  Alarm - of Waarschuwingsadres:

  Aanhef

  :

  Naam*

  :

  Telefoon*

  :


  Hiermede, verklaart ondergetekende bekend te zijn met de regels voor het lidmaatschap en geeft hij / zij bovengenoemde stichting toestemming om per kwartaal de verschuldigde contributie (vooraf) af te schrijven van zijn / haar Bankrekening.
  Bankrekeningnummer (gebruik IBAN)

  Handtekening:

  Datum


  Ondergetekende behoudt het recht om binnen 30 werkdagen aan de Bank een opdracht te geven om het afgeschreven bedrag te storneren

  Ter controle vink onderstaande vakje aan: