Onze geschiedenis

De start

Begin 2005 werd door de projectgroep Ouderenproof Bodegraven” de wens geuit om lokaal vervoer aan te bieden aan ouderen in Bodegraven, waardoor zij kunnen blijven participeren in de plaatselijke samenleving.

Initiatiefnemers

De toenmalige directeur van de Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven (SWOB), Gerrit Bleijenburg en een enthousiaste vrijwilliger, Bert van Middelkoop, deden onderzoek in andere plaatsen waar deze vorm van vervoer reeds bestond. Met de daarmee opgedane kennis van zaken namen zij het initiatief en riepen zij bovengenoemde Stichting in het leven. Per 1 april 2005 werd dit notarieel een feit.

Aanschaf bus

Voor de aanschaf van een bus werden allerlei fondsen in den lande aangeschreven met het oog op de benodigde financiën. Ook werden donateurs geworven en het plaatselijke bedrijfsleven benaderd om tegen een financiële vergoeding een reclame van hun bedrijf op de bus te mogen zetten.

Nadat er voldoende geld gegenereerd was, werd onder de plaatselijke autodealers een bus gezocht, en de keuze viel op de Renault Master.
De bus werd gekocht met aantrekkelijke randvoorwaarden en een plezierig servicecontract.

Public Relations

Tegelijkertijd draaide de PR-molen op volle toeren. Berichten in de lokale media, folders en presentaties van de Stichting gaven al snel naamsbekendheid aan deze vervoersvoorziening.

Andere vervoersaanbieders

Met andere vervoeraanbieders werden contacten gelegd om duidelijkheid te geven welk klein segment in de vervoersmarkt onze voorziening voor ouderen in Bodegraven in zou nemen.In vergelijk met de andere vervoeraanbieders kent ons vervoer namelijk drie begrenzingen:
a) in tijd: van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur; en niet op
 zaterdag en zondag en ook niet op erkende feestdagen,
b) in plaats: alleen binnen de gemeentegrenzen van Bodegraven, en
c) vervoer voor ouderen die redelijk mobiel zijn en hooguit gebruik
 maken van een rollator, dus geen geïndiceerd vervoer en/of rolstoelvervoer.

Ons type vervoer kan dan ook het best omschreven worden als: aanvullend sociaal vervoer!

Per 1 oktober 2005 ging de bus daadwerkelijk rijden !

Deelnemers

Ouderen werden actief benaderd om deelnemer te worden van onze Stichting tegen een maandelijks tarief, dat recht geeft op vervoer binnen de bovenvermelde grenzen.

 

Vrijwilligers

Ook werden vrijwilligers geworven voor de bezetting op een zogenaamd meldpunt (voor het kunnen opgeven van de ritten en de planning ervan) en voor de bezetting op de bus als chauffeur of begeleider.

Ruim 40 enthousiaste ouderen gaven zich in 2005 op als deelnemer en ruim 30 vrijwilligers wilden zich graag inzetten voor dit vervoer.

Anno 2020 uitgegroeid tot rond 200 deelnemers en 45 vrijwilligers.

 

Deze vervoersvoorziening is zeer gewaardeerd in Bodegraven en ze wordt nog steeds door veel sponsoren van harte gesteund!